Δανιηλίς


Η ψηφιακή συλλογή Δανιηλίδα ευρετηριάζει και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο σημαντικών περιοδικών εκδόσεων που είτε εκδίδονταν/αι στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών ή η θεματολογία τους αφορά σε ζητήματα της πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ιστορίας και καθημερινότητας ατόμων και κοινοτήτων της περιοχής.

Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής περιλαμβάνει υλικό από τη συλλογή σπάνιων και ιστορικών βιβλίων και περιοδικών εκδόσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης των Πατρών, με την αγαστή συνεργασία της οποίας υλοποιήθηκε η αρχική έκδοση της Δανϊηλίδος στο πλαίσιο του έργου "Τηλεφάεσσα: Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών προς την ακαδημαϊκή κοινότητα".

Στόχος μας είναι ο συνεχής εμπλουτισμός και ανάπτυξη της συλλογής ώστε να συμβάλλει στις προσπάθειες διαφύλαξης της συλλογικής μνήμης της πόλεως και της ευρύτερης περιοχής των Πατρών.

             
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Νεολόγος

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Η Μνημοσύνη

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Η Ημέρα

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ημερήσιος Κήρυξ Πατρών

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Σταφιδικόν Δελτίον

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ελληνικός Σύλλογος Ερμής

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Εθνικός Κήρυξ Πατρών

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Πελοπόννησος

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Υδρία

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Τηλέγραφος

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ακαδημαϊκόν Ημερολόγιον Πατρών

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ελικών

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Επαρχιακόν πνεύμα

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ημερολόγιον μετά πλήρους οδηγού των Πατρών

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ηχώ Εγκυκλοπαιδική

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Λόγιος Ερμής

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ο Απόστολος Ανδρέας

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Οδηγός Πελοποννήσου 1933

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Οδηγός των Πατρών 1948 (Γιακουμή)

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Οδηγός των Πατρών 1910 (Ευμορφόπουλου, Σβέτσου)

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ο Σύντροφος του Έλληνος Διδασκάλου

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Παναχαϊκόν Ημερολόγιον 1912

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Παλλάς

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Πατραϊκόν Ημερολόγιον 1907

               
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Πνύξ