Οδηγός των Πατρών 1948 (Γιακουμή)


Εικόνα Αρχικής Σελίδας Περιοδικού

Τυπικός επαγγελματικός οδηγός «.. Οδών, συνοικιών, επιστημόνων και επαγγελματιών» του 1948 για την πόλη των Πατρών που εκδόθηκε από τον Κ. Γιακουμή στην Πάτρα.

Εκτός της επωνυμίας, παρατίθενται οι διευθύνσεις καθώς και οι τηλεφωνικοί αριθμοί των επαγγελματιών οι οποίοι ευρετηριάζονται κατά κατηγορίες: τράπεζες, ξενοδοχεία ύπνου, μηχανικοί, αντιπρόσωποι-παραγγελιοδόχοι, ναυλομεσίτες-εκτελωνιστές, εφημερίδες, λουτρά, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, δικαστικοί κλητήρες, γιατροί, κλινικές, φαρμακεία, αρτοποιεία, ποδήλατα.

Ο οδηγός κλείνει με μερικές διαφημίσεις, μεταξύ των οποίων μπορούμε να δούμε αυτές της «Βιομηχανίας-Αρτοποιιας» του Νικολάου Βοσινάκη με έδρα Γούναρη και Καραϊσκάκη, καθώς και της ποτοποιιας Ιωάννου Πιλαβά στην οδό Καραϊσκάκη.

Παναγιώτης Γεωργίου, ΒΚΠ, 2010.