Παλλάς


Εικόνα Αρχικής Σελίδας Περιοδικού

Σύγγραμμα περιοδικό, εκδιδόμενο άπαξ του μηνός υπό Νικολάου Β. Βωτυρά, υπολοχαγού του πεζικού. Πάτρα, Απρ. 1877-. Μηνιαίο, τριάντα δύο σελίδων, δίστηλο, διαστάσεων 26Χ20 εκ. Ετήσιες συνδρομές: εσωτερικού 12 δρχ., εξωτερικού 16 δρχ. Τυπογραφείο: δεν αναγράφεται.

Ήταν το πρώτο πολυσέλιδο οικογενειακό περιοδικό με ποικίλη και ενδιαφέρουσα ύλη που εκδόθηκε στην Πάτρα. Ακολουθεί το ομότιτλο περιοδικό που είχε εκδώσει ο ίδιος ο Ν. Βωτυράς στην Ερμούπολη το 1871. Η αναγγελία της έκδοσής του, στην εφημερίδα « Φορολογούμενος» της 18ης Μαρτίου 1877, δηλώνει τους στόχους του περιοδικού: την ενασχόλησή του με βιογραφίες ενδόξων και χρησίμων για την ανθρωπότητα ανδρών, με περιγραφές αγνώστων μέχρι τότε χωρών, με πρωτότυπες ή μεταφρασμένες εξιστορήσεις και δημοσιεύσεις επιστημονικών διατριβών, με διδακτικές και ηθικές ποιήσεις και κάθε είδους προϊόντα της νεότερης φιλολογίας. Η «Παλλάς», προσθέτει ο Βωτυράς, «συγχρόνως εκπληρούσα και έτερον προορισμόν της θεάς της αρχαιότητος, ης το όνομα φέρει, θ’ασχολήται επί διαφόρων στρατιωτικών ζητημάτων, πειρωμένη ούτω, όπως και τω ελληνικώ στρατώ φανή κατά το μέτρον της δυνάμεώς της χρήσιμος και νύξεις προσφέρη τοις αρμοδίοις προς σπουδήν και λύσιν του εν Ελλάδι στρατιωτικού ζητήματος, μεθ’ου τόσον στενώς συνδέεται η τύχη και το μέλλον του ελληνικού έθνους». Η προαγγελία περιείχε και δήλωση του εκδότη ότι θα διαθέτει υπέρ του Εθνικού Στόλου το ένα πέμτπο των εισπράξεων από συνδρομές. Μέσα σε λίγες μέρες γράφηκαν 88 συνδρομητές στην Πάτρα, 29 στην Κέρκυρα, 18 στον Πύργο και 6 στη Λιβαδειά. Δεν είναι γνωστό πότε διέκοψε το περιοδικό την έκδοσή του. Για την ενίσχυσή του ο μεγαλέμπορος Θεμιστοκλής Γερούσης πρόσφερε 400 δρχ., γι’αυτό ο Βωτυράς του αφιέρωσε το τεύχος Β’.

Δημοσιεύτηκε επίσης, πρωτοσέλιδα σε συνέχειες, η μετάφραση του έργου του Ερρίκου Θειρσχίου (H. Thiersch) «Συνοπτική ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως», που είχε ήδη αρχίσει να δημοσιεύεται στο περιοδικό «Παλλάς» του Βωτυρά στην Ερμούπολη με τον τίτλο «Αι τύχαι της Ελλάδος: από της ενάρξεως του υπέρ ελευθερίας αγώνος μέχρι της παρούσης κρίσεως εν συνόψει διατετυπωμέναι.»

Με τον τίτλο «Παλλάς» επίσης εκδόθηκε στην Πάτρα, τον Οκτώβριο 1903 λογοτεχνικό περιοδικό δεκαήμερο και σε δεύτερη περίοδο από τον αρ. 7 (10 Ιαν. 1904) δεκαπενθήμερο.

Νίκος Ε. Πολίτης, Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2008.