Συντακτική Ομάδα

Επιστημονική Επιμέλεια - Συντονισμός

Σχεδιασμός- Ανάπτυξη - Διαχείριση Ψηφιακού Αρχείου Περιοδικού

  1. Παναγιώτης Γεωργίου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
  2. Γιάννης Τσάκωνας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
  3. Βασίλειος Μπαρκαγιάννης, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009
  4. Φιερούλα Παπαδάτου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών

Επιμέλεια-Διαχείριση Περιεχομένου

  1. Βασίλης Κυριαζής, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009
  2. Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009