Δανιηλίς


Η ψηφιακή συλλογή Δανιηλίδα ευρετηριάζει και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο σημαντικών περιοδικών εκδόσεων που είτε εκδίδονταν/αι στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών ή η θεματολογία τους αφορά σε ζητήματα της πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ιστορίας και καθημερινότητας ατόμων και κοινοτήτων της περιοχής.

Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής περιλαμβάνει υλικό από τη συλλογή σπάνιων και ιστορικών βιβλίων και περιοδικών εκδόσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης των Πατρών, με την αγαστή συνεργασία της οποίας υλοποιήθηκε η αρχική έκδοση της Δανϊηλίδος στο πλαίσιο του έργου "Τηλεφάεσσα: Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών προς την ακαδημαϊκή κοινότητα".

Στόχος μας είναι ο συνεχής εμπλουτισμός και ανάπτυξη της συλλογής ώστε να συμβάλλει στις προσπάθειες διαφύλαξης της συλλογικής μνήμης της πόλεως και της ευρύτερης περιοχής των Πατρών.

Νεολόγος

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Η Μνημοσύνη

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Η Ημέρα

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ημερήσιος Κήρυξ Πατρών

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Σταφιδικόν Δελτίον

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ελληνικός Σύλλογος Ερμής

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Εθνικός Κήρυξ Πατρών

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Πελοπόννησος

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Υδρία

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Τηλέγραφος

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ακαδημαϊκόν Ημερολόγιον Πατρών

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ελικών

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Επαρχιακόν πνεύμα

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ημερολόγιον μετά πλήρους οδηγού των Πατρών

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ηχώ Εγκυκλοπαιδική

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λόγιος Ερμής

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ο Απόστολος Ανδρέας

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Οδηγός Πελοποννήσου 1933

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Οδηγός των Πατρών 1948 (Γιακουμή)

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Οδηγός των Πατρών 1910 (Ευμορφόπουλου, Σβέτσου)

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ο Σύντροφος του Έλληνος Διδασκάλου

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Παναχαϊκόν Ημερολόγιον 1912

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Παλλάς

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Πατραϊκόν Ημερολόγιον 1907

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Πνύξ

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή